OGŁOSZENIE – WYDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

W odpowiedzi na Państwa zapytania Rzeszowski Dom Kultury wydłuża termin uiszczania opłaty za zajęcia w II semestrze kulturalnym do dnia 28 lutego 2021 roku.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe danej filii, na której prowadzone są wybrane zajęcia. Numery kont bankowych dostępne są na stronie: www.rdk.rzeszow.pl w zakładce „Rekrutacja”. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć oraz filię, na której zajęcia będą się odbywać.

Informujemy, że w przypadku poluzowania aktualnych obostrzeń dotyczących działalności domów kultury, zajęcia powrócą do trybu stacjonarnego. Dziękujemy, że jesteście z nami!

 

Archiwa